• Humber 8/18 HP Chummy tourer 1924 fr3q 183 visits , Rating: 4.93 Humber 8/18 HP Chummy tourer 1924 fr3q
  • Humber Snipe 80 tourer 1934 fl3q 215 visits Humber Snipe 80 tourer 1934 fl3q
  • Humber Snipe 80 tourer 1934 side 214 visits Humber Snipe 80 tourer 1934 side
  • Humber Pullman Mk 4 1954 fl3q 222 visits Humber Pullman Mk 4 1954 fl3q
  • Humber Super Snipe S4 1964 fl3q 100 visits Humber Super Snipe S4 1964 fl3q