• Humber 8/18 HP Chummy tourer 1924 fr3q 18 visits Humber 8/18 HP Chummy tourer 1924 fr3q
  • Humber Snipe 80 tourer 1934 fl3q 120 visits Humber Snipe 80 tourer 1934 fl3q
  • Humber Snipe 80 tourer 1934 side 123 visits Humber Snipe 80 tourer 1934 side
  • Humber Pullman Mk 4 1954 fl3q 134 visits Humber Pullman Mk 4 1954 fl3q
  • Humber Super Snipe S4 1964 fl3q 6 visits Humber Super Snipe S4 1964 fl3q