• Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q 2435 visits Ford Taunus G13 12m 1956 fr3q
 • Ford Taunus G13 A 12m 1956 fr3q 1315 visits Ford Taunus G13 A 12m 1956 fr3q
 • Ford Taunus G13 A 12m 1956 r3q 1172 visits Ford Taunus G13 A 12m 1956 r3q
 • Ford Taunus G13 A 12m 1959 fr3q 922 visits Ford Taunus G13 A 12m 1959 fr3q
 • Ford Taunus G13 A 12m 1959 r3q 904 visits Ford Taunus G13 A 12m 1959 r3q
 • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q 2546 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 fr3q
 • Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side 2195 visits Ford Taunus G13 AL 12m 1961 side
 • Ford Taunus G73A cabriolet by Deutsch 1950 fl3q 1598 visits Ford Taunus G73A cabriolet by Deutsch 1950 fl3q
 • Ford Taunus G93A 1939 fl3q 1423 visits , Rating: 4.91 Ford Taunus G93A 1939 fl3q
 • Ford Taunus G93A 1939 side 1628 visits , Rating: 4.91 Ford Taunus G93A 1939 side
 • Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 fr3q 3356 visits , Rating: 4.91 Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 fr3q
 • Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 r3q 3243 visits Ford Taunus P2 17m DeLuxe 1959 r3q
 • Ford Taunus P2 17m DeLuxe Turnier 1959 fr3q 865 visits Ford Taunus P2 17m DeLuxe Turnier 1959 fr3q
 • Ford Taunus P2 17m DeLuxe Turnier 1959 r3q 794 visits Ford Taunus P2 17m DeLuxe Turnier 1959 r3q
 • Ford Taunus P2 17m Superior 1959 fr3q 1410 visits Ford Taunus P2 17m Superior 1959 fr3q
 • Ford Taunus P2 17m Superior 1959 r3q 1405 visits Ford Taunus P2 17m Superior 1959 r3q
 • Ford Taunus P3 17m 2-door sedan 1961 fl3q 2057 visits Ford Taunus P3 17m 2-door sedan 1961 fl3q
 • Ford Taunus P3 17m cabriolet by Deutsch 1962 fr3q 1696 visits Ford Taunus P3 17m cabriolet by Deutsch 1962 fr3q
 • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q 1509 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fl3q
 • Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q 1589 visits Ford Taunus P4 12m coupe 1965 fr3q
 • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q 1639 visits , Rating: 4.91 Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 fl3q
 • Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q 1507 visits , Rating: 4.91 Ford Taunus P4 12m TS 4-door sedan 1966 r3q
 • Ford Taunus P5 17m 2-door sedan 1966 fr3q 933 visits Ford Taunus P5 17m 2-door sedan 1966 fr3q
 • Ford Taunus P5 17m 2-door sedan 1966 r3q 909 visits Ford Taunus P5 17m 2-door sedan 1966 r3q
 • Ford Taunus P5 20m hardtop coupe 1966 fl3q 2346 visits Ford Taunus P5 20m hardtop coupe 1966 fl3q
 • Ford Taunus P6 15m RS coupe 1968 fr3q 617 visits Ford Taunus P6 15m RS coupe 1968 fr3q
 • Ford Taunus P6 15m TS 4-door sedan 1966 fl3q 1200 visits Ford Taunus P6 15m TS 4-door sedan 1966 fl3q
 • Ford Taunus P7a 20m RS coupe 1968 fl3q 766 visits Ford Taunus P7a 20m RS coupe 1968 fl3q
 • Ford Taunus P7a 20m TS 2300 S cabriolet by Deutsch 1967 fr3q 1717 visits Ford Taunus P7a 20m TS 2300 S cabriolet by Deutsch 1967 fr3q
 • Ford Taunus P7a 20m TS 2300 S cabriolet by Deutsch 1967 r3q 1670 visits Ford Taunus P7a 20m TS 2300 S cabriolet by Deutsch 1967 r3q
 • Ford Taunus P7b 17m RS coupe 1970 fl3q 107 visits Ford Taunus P7b 17m RS coupe 1970 fl3q
 • Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 fl3q 2398 visits Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 fl3q
 • Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 r3q 2305 visits Ford Taunus P7b 17m Turnier 1970 r3q
 • Ford Taunus P7b 20m RS coupe 1969 fr3q 1393 visits Ford Taunus P7b 20m RS coupe 1969 fr3q
 • Ford Taunus P7b 20m RS coupe 1969 r3q 1151 visits Ford Taunus P7b 20m RS coupe 1969 r3q
 • Ford Taunus TC 1300 XL coupe 1972 fl3q 721 visits Ford Taunus TC 1300 XL coupe 1972 fl3q
 • Ford Taunus TC 1300 XL coupe 1972 r3q 684 visits Ford Taunus TC 1300 XL coupe 1972 r3q
 • Ford Taunus Transit FK1250 1964 fl3q 117 visits Ford Taunus Transit FK1250 1964 fl3q
 • Ford Taunus Transit FK1250 1964 side 111 visits Ford Taunus Transit FK1250 1964 side
 • OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 fr3q 2463 visits OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 fr3q
 • OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 side 2434 visits OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1967 side
 • OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1968 fr3q 2675 visits OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1968 fr3q
 • OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1968 r3q 2983 visits OSI Ford Taunus 20m TS coupe 1968 r3q